เพิ่มเพื่อน
Line ID: @bkpn

Sharp, Flat และ Natural

ทุกคีย์สีขาวของเปียโน คือ Natural ส่วนคีย์สีดำทางขวาของโน้ตตัวใดๆ ก็คือโน้ตตัวนั้นแต่ติด Sharp ด้วย ส่วนคีย์สีดำใดๆ ที่อยู่ทางซ้ายของโน้ตตัวใดๆ ก็คือโน้ตตัวนั้นติด Flat นั่นเอง แสดงว่าคีย์สีดำแต่ละคีย์เป็นได้ทั้ง Sharp และ Flat นั่นเอง

เครื่องหมายชาร์ป Sharp (เครื่องหมายชาร์ป) ทำให้โน้ตมีเสียงสูงขึ้น

  เครื่องหมาย Sharp ที่อยู่ข้างหน้าตัวโน้ต บอกเราว่า ต้องเล่นให้สูงขึ้นกว่าโน้ตตัวนั้นๆ อีกครึ่งเสียง Sharp
  เครื่องหมาย Double Sharp - Double-Sharp - ทำให้โน้ตมีเสียงสูงขึ้น 2 ครึ่งเสียง นั่นคือ ถ้าคุณเห็นโน้ต โด Double-Sharp คุณก็เล่นที่ตัว เร ได้เลย เพราะมันเป็นเสียงเดียวกัน แต่เรียกคนละแบบเท่านั้นเอง Double Sharp
  ในกรณีที่มีโน้ตหลายๆ ชื่อ แต่มีเสียงเดียวกัน เราเรียกว่า Enharmonic Equivalents

เครื่องหมายแฟล็ต Flat (เครื่องหมายแฟล็ต) ทำให้โน้ตมีเสียงต่ำลง

  เครื่องหมาย Flat ที่อยู่ข้างหน้าตัวโน้ต บอกเราว่า ต้องเล่นให้ต่ำลงกว่าโน้ตตัวนั้นๆ อีกครึ่งเสียง แฟล็ต
  เครื่องหมาย Double Flat - Double Flat- ทำให้โน้ตมีเสียงต่ำขึ้น 2 ครึ่งเสียง นั่นคือ ถ้าคุณเห็นโน้ต ทีDouble Flatคุณก็เล่นที่ตัว ลา ได้เลย

Double Flat

Key Signature หรือเครื่องหมายตั้งบันไดเสียง ประกอบด้วย Sharp และ Flat

Key-Signature
Key Signature นี้ มี Sharp อยู่ 1 ตัว คือตัวฟา คุณจึงต้องเล่นตัวฟาทุกตัวในบรรทัดนี้ เป็นตัว ฟาชาร์ป ทั้งหมด
  • Sharp หรือ Flat ที่เขียนไว้ที่ต้นบรรทัด ติดกับกุญแจประจำหลัก เราเรียกว่า Key Signature
  • Key Signature บอกให้เราเล่นโน้ตตัวที่ระบุทุกๆ ตัว ให้เป็น Sharp หรือ Flat ตลอดทั้งเพลง
  • ส่วน Sharp และ Flat ที่พบโดดๆ อยู่ตามหน้าตัวโน้ตแต่ละตัว (ไม่ใช่ตรงที่เป็น Key Signature) จะมีผลเฉพาะโน้ตตัวนั้นๆ และตัวอื่นๆ ที่ตามมา โดยโน้ตตัวนั้นๆ อยู่ในช่อง หรือคาบเส้น (บรรทัด 5 เส้น) เดียวกันเท่านั้น (เราสามารถใช้ Natural ในการยกเลิกได้) ซึ่งเราจะเรียกพวกนี้รวมๆ กันว่า Accidentals

Natural Natural เครื่องหมายเนเจอรัล ใช้ยกเลิก Sharp และ Flat

 
  • เครื่องหมาย Natural ที่อยู่ข้างหน้าโน้ตใดๆ จะยกเลิกความเป็นชาร์ป หรือแฟล็ต ของโน้ตตัวนั้นๆ ได้ ไม่ว่าจะจาก Accidental หรือ Key Signature
  • เราไม่ใช้ Natural เป็น Key Signature แต่จะใช้แบบ Accidental เท่านั้น
บทความที่น่าสนใจ จาก "บ้านครูเปียโน"

พื้นฐานการอ่านโน้ตสากล